baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
Wprowadzono: 16-01-2012|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 6408

Minister Zdrowia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Prezentowany dokument stanowi element obszaru programowego ,,Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia” określonego w porozumieniach: ,,Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014”, pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego dnia 17 czerwca 2011 r. oraz ,,Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014” pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego dnia 10 czerwca 2011 r.

 


Program przygotowano na podstawie ww. Memorandów oraz ,,Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014” przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonych przez stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r., a także ,,Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanimu Finansowego na lata 2009-2014” przyjętych przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r.

 


W ramach programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych wspierane będą następujące obszary:

  • dostosowania opieki zdrowotnej do przyszłych zmian demograficznych, w tym w odniesieniu do inicjatyw na rzecz opieki długoterminowej nad osobami w podeszłym wieku oraz ich  opiekunów,
  • profilaktyki chorób nowotworowych,
  • poprawy opieki perinatalnej.

 

Program operacyjny precyzuje poza szczegółowym opisem ww. obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, koszty kwalifikowane itd.
Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od wszystkich środowisk na temat programu operacyjnego finansowanego w ramach ww. Mechanizmów Finansowych. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele potencjalnych beneficjentów, grup docelowych, samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.

 

Projekt dokumentu wraz z formularzem składania uwag w dniu 16.01.2012 r. został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.zdrowie.gov.pl).

 

Komentarze, opinie i uwagi prosimy przesyłać wyłącznie na formularzu uwag na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul Miodowa 15, 00-952 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje.program@mz.gov.pl w terminie 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do DFE)

 

W tytule wiadomości przekazującej formularz uwag prosimy wpisać ,,Konsultacje społeczne – program Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg