Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Ministerstwo Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 1352

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Nowy projekt systemowy - pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej
28 sierpnia 2014 r. Minister Zdrowia podpisał Umowę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw...
Projekt „Zdrowe zarządzanie” zakończony. Większe kwalifikacje menedżerów ochrony zdrowia
Dobrze wykształcona kadra zarządcza to jeden z warunków skutecznego funkcjonowania i konkurowania podmiotów leczniczych. Dobiegł właśnie końca projekt w tym zakresie. Dzięki Programowi Kapitał Ludzki z...
Program Kapitał Ludzki wspiera młodych lekarzy. Większe kompetencje interpersonalne oraz wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
O sukcesie lekarza decyduje już nie tylko specjalistyczna wiedza medyczna i doświadczenie. Coraz większe znaczenie odgrywają kompetencje interpersonalne i budowanie odpowiednich relacji z pacjentem. Kompleksowy projekt z...
Badanie ewaluacyjne pn. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4...
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia
Cykl szkoleń o nowoczesnych technologiach informacyjno - komunikacyjnych i platforma e-learningowa pomogą kadrze medycznej i zarządzającej usprawnić obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Projekt wdraża...
Mapy potrzeb zdrowotnych - nowy projekt w Programie Kapitał Ludzki
Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu...
Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów...
Blisko 180 szpitali z akredytacją. Co daje taki certyfikat ?
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, polski system akredytacyjny staje się jednym z najlepszych w Europie. Status szpitali akredytacyjnych otrzymują kolejne placówki. Docelowo w skali kraju może...
Zakończono projekt: Nowoczesne zarządzanie w ZOZ
Informujemy, że w dniu 16.06.2014 r. został zamknięty projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi...
Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej
Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w której każdego dnia...
Stanowisko MIR w sprawie wymierzania korekt finansowych
Poniżej publikujemy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymierzania korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych.
Stanowisko IZ dot. kosztów zarządu w POKL
Poniżej publikujemy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące kosztów zarządu.
Zakończono projekt „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego u mężczyzn w wieku 45+ "
Informujemy, że w dniu 27.05.2014 r. został zamknięty projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących...
Rozeznanie rynku na kompleksową obsługę serwisową urządzeń poligraficznych
Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert szacunkowych na kompleksową obsługę serwisową urządzeń poligraficznych eksploatowanych w Departamencie Funduszy...
Stanowisko MIR - interpretacja zapisów PZP
Poniżej publikujemy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. interpretacji zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”
Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy...