Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Ministerstwo Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 1280

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia
Cykl szkoleń o nowoczesnych technologiach informacyjno - komunikacyjnych i platforma e-learningowa pomogą kadrze medycznej i zarządzającej usprawnić obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Projekt wdraża...
Mapy potrzeb zdrowotnych - nowy projekt w Programie Kapitał Ludzki
Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu...
Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów...
Blisko 180 szpitali z akredytacją. Co daje taki certyfikat ?
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, polski system akredytacyjny staje się jednym z najlepszych w Europie. Status szpitali akredytacyjnych otrzymują kolejne placówki. Docelowo w skali kraju może...
Zakończono projekt: Nowoczesne zarządzanie w ZOZ
Informujemy, że w dniu 16.06.2014 r. został zamknięty projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi...
Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej
Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w której każdego dnia...
Stanowisko MIR w sprawie wymierzania korekt finansowych
Poniżej publikujemy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymierzania korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych.
Stanowisko IZ dot. kosztów zarządu w POKL
Poniżej publikujemy pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące kosztów zarządu.
Zakończono projekt „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego u mężczyzn w wieku 45+ "
Informujemy, że w dniu 27.05.2014 r. został zamknięty projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących...
Rozeznanie rynku na kompleksową obsługę serwisową urządzeń poligraficznych
Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert szacunkowych na kompleksową obsługę serwisową urządzeń poligraficznych eksploatowanych w Departamencie Funduszy...
Stanowisko MIR - interpretacja zapisów PZP
Poniżej publikujemy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. interpretacji zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”
Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy...
Kadra kierownicza szpitali bogatsza o nową wiedzę. Lepsze zarządzanie dzięki Programowi Kapitał Ludzki
60 przedstawicieli kadr kierowniczych szpitali wzięło udział w projekcie „Profesjonalnie wykwalifikowana kadra zarządzająca w systemie ochrony zdrowia". Uzyskanie kwalifikacji menedżerskich pozwoli wzmocnić...
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki
Informujemy, że 2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede...
Decyzje w sprawie powołania Grup Sterujących
Decyzja w sprawie powołania Grupy Sterującej pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze...
Stanowisko IZ POKL dot. zmiany administratora danych osobowych uczestników projektów
Poniżej publikujemy stanowisko IZ POKL dot. zmiany administratora danych osobowych uczestników projektów, w związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i...