Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Ministerstwo Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 1393

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój
Informujemy, że ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój. Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza...
Konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” – realizacja Priorytetu II PO KL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na...
Kolejna grupa menadżerów ochrony zdrowia z większymi kwalifikacjami
Informujemy, że w dniu 25.09.2014 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu realizowanego przez Stargardzką Szkołę Wyższą Stargardinum pn. „Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych"...
Kolejni absolwenci projektu konkursowego organizowanego w ramach Działania 2.3 Programu Kapitał Ludzki
Grono beneficjentów projektów konkursowych powiększyło się o 24 osoby, absolwentów studiów podyplomowych na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. W dniu 19 września br....
Z dniem 1 października 2014 r. wchodzi w życie zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podstawowe zmiany w powyższym dokumencie dotyczą zachowania spójności ze zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, jak również doprecyzowania zagadnień z obszaru...
Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia
12 września 2014 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na...
Kolejny projekt w Programie Kapitał Ludzki zakończony. Pomoże lepiej zarządzać podmiotami leczniczymi
Dobiegła końca realizacja projektu Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia. To kolejne przedsięwzięcie z grupy projektów, które mają przyczynić się do poprawy zarządzania podmiotami...
Nowy projekt systemowy - pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej
28 sierpnia 2014 r. Minister Zdrowia podpisał Umowę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw...
Projekt „Zdrowe zarządzanie” zakończony. Większe kwalifikacje menedżerów ochrony zdrowia
Dobrze wykształcona kadra zarządcza to jeden z warunków skutecznego funkcjonowania i konkurowania podmiotów leczniczych. Dobiegł właśnie końca projekt w tym zakresie. Dzięki Programowi Kapitał Ludzki z...
Program Kapitał Ludzki wspiera młodych lekarzy. Większe kompetencje interpersonalne oraz wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
O sukcesie lekarza decyduje już nie tylko specjalistyczna wiedza medyczna i doświadczenie. Coraz większe znaczenie odgrywają kompetencje interpersonalne i budowanie odpowiednich relacji z pacjentem. Kompleksowy projekt z...
Badanie ewaluacyjne pn. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4...
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia
Cykl szkoleń o nowoczesnych technologiach informacyjno - komunikacyjnych i platforma e-learningowa pomogą kadrze medycznej i zarządzającej usprawnić obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Projekt wdraża...
Mapy potrzeb zdrowotnych - nowy projekt w Programie Kapitał Ludzki
Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu...
Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów...
Blisko 180 szpitali z akredytacją. Co daje taki certyfikat ?
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, polski system akredytacyjny staje się jednym z najlepszych w Europie. Status szpitali akredytacyjnych otrzymują kolejne placówki. Docelowo w skali kraju może...