Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Sektor Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 2289

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody!
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Jak wziąć udział? W konkursie można...
Zakończono kolejny projekt w Programie Kapitał Ludzki
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zakończyło realizację projektu „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny...
Zaproszenie do składania ofert na bilety lotnicze
Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Zleceniodawcy biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie na potrzeby...
Zakończono kolejny projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki
Departament Pielęgniarek i Położnych zakończył realizację projektu pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego ze środków Unii...
Zakończono kolejny projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki
Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zakończyło realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i...
Wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakończyło realizację projektu Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT, współfinansowanego ze...
Kolejna uczelnia zakończyła realizację studiów podyplomowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zakończyła realizację studiów podyplomowych Zarządzanie podmiotami leczniczymi, realizowanych w ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący...
Konferencja Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw...
Nabór ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja Pośrednicząca dla Osi V Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór ekspertów zewnętrznych z funkcjonowania ochrony zdrowia. Nabór związany jest z planowanym rozpoczęciem...
Komunikat dla kandydatów na ekspertów Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Informujemy o zbliżającym się terminie egzaminu dla kandydatów na ekspertów Programu Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie „ochrona zdrowia". Egzamin odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w siedzibie...
Transgraniczna Opieka Zdrowotna - 2 unijne instrumenty prawne
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw...
Studia podypolomowe. Kolejne uczelnie zakończyły projekt
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie projektu Zarządzanie w ochronie zdrowia w Programie Kapitał Ludzki. Realizację studiów podyplomowych dla menedżerów ochrony zdrowia zakończyły uczelnie w...
Pierwsza pomoc, nowoczesny sprzęt i ogromne zainteresowanie. Za nami II edycja Dni otwartych Funduszy Europejskich
Dzień otwarty funduszy europejskich to wyjątkowa okazja, aby zwiedzić miejsca, na co dzień niedostępne. 9 maja br. otworzyliśmy w całej Polsce 5 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i pokazliśmy, jak fundusze unijne...
Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów PO WER
Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwo Zdrowia (MZ) jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza...
Plan Działania Ministerstwa Zdrowia zatwierdzony. Wkrótce pierwsze nabory w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
30 marca br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdził przygotowany przez resort zdrowia Plan Działania PO WER na 2015 r. Pozwala to rozpocząć prace nad ogłaszaniem...
Ruszyła kampania Prosto do Funduszy
Prosto do Funduszy - to tytuł najnowszej kampanii medialnej przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ma promować portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych...