Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Ministerstwo Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 1623

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Ruszyła druga edycja szkoleń realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że ruszyła druga edycja szkoleń realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na...
Gala Konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
W dniu 16 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", w którym projekt "Kształcenie zawodowe...
Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014” rozstrzygnięty. Projekt Ministerstwa Zdrowia wśród wyróżnionych
Konkurs "Dobre praktyki EFS 2014" organizowany przez Centrum Projektów Europejskich został rozstrzygnięty. Z przyjemnością informujemy, że projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach...
Kolejna uczelnia zakończyła realizację studiów podyplomowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończył realizację studiów podyplomowych Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia, realizowanych w ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji...
Ponad 190 placówek medycznych z certyfikatem akredytacyjnym. Koniec kolejnego projektu w Programie Kapitał Ludzki
Dobiegła końca realizacja kolejnego projektu w Programie Kapitał Ludzki. Projekt Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej realizowany był ponad 6 lat przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie...
Studia podypolomowe. Kolejni menedżerowie ochrony zdrowia z większymi kwalifikacjami
Powiększa się grono uczelni, które zakończyły studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Z tej formy kształcenia skorzystało już ponad 6800...
Ministerstwo Zdrowia w systemie wdrażania Programu Wiedza Edukacja Rozwój
W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W imieniu resortu zdrowia porozumienie podpisał Pan Sławomir Neumann -...
800 mln euro na zdrowie z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Komisja Europejska przyjęła dwa ważne dla sektora zdrowia programy operacyjne. Jest to zwieńczenie negocjacji dotyczących nowej perspektywy funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Ta decyzja przybliża nas do...
Studia podypolomowe. Kolejne uczelnie kończą projekty
Kolejnych pięć uczelni zakończyło studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dzięki temu grupa menedżerów, która podniosła kwalifikacje wzrosła o...
Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych
Mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie oferty bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwa Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów...
Życzenia Świąteczne
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę Dyrekcja...
Kolejna grupa menedżerów podniosła kwalifikacje w obszarze zarządzania
Kolejna grupa (1 318 menedżerów ochrony zdrowia) podniosła kwalifikacje w obszarze zarządzania w podmiotach leczniczych. Studia podyplomowe w tym zakresie zorganizowały: Szkoła Główna Handlowa (nr umowy...
Trwa rekrutacja na szkolenia związane z transgraniczną opieką zdrowotną
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację szkoleń w ramach projektu pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki...
Baza konkurencyjności
Informujemy, iż dzisiaj tj. 1 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury uruchomiło system informatyczny o nazwie Baza Konkurencyjności...
Wkrótce kolejne kursy z Kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
Jeszcze w tym roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybór organizatorów kształcenia kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi...
Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla lekarzy poz
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wziąć udział w szkoleniach z zakresu opieki geriatrycznej. Rekrutację prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szkolenia mają formę 3 - dniowych zjazdów....