Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Minister Zdrowia podpisał decyzję o dofinansowaniu projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”
Redakcja: Ministerstwo Zdrowia
Dodany: 26.08.2013, wyświetleń: 1606

23 sierpnia 2013 r. została wydana Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

 

 

 

Beneficjent systemowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

 

Adres: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 

Nr decyzji: POKL.02.03.03-00-008/13-00

 

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

 

Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

 

Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 034 643,52 PLN

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014” rozstrzygnięty. Projekt Ministerstwa Zdrowia wśród wyróżnionych
Konkurs "Dobre praktyki EFS 2014" organizowany przez Centrum Projektów Europejskich został rozstrzygnięty. Z przyjemnością informujemy, że projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach...
Kolejna uczelnia zakończyła realizację studiów podyplomowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończył realizację studiów podyplomowych Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia, realizowanych w ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji...
Ponad 190 placówek medycznych z certyfikatem akredytacyjnym. Koniec kolejnego projektu w Programie Kapitał Ludzki
Dobiegła końca realizacja kolejnego projektu w Programie Kapitał Ludzki. Projekt Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej realizowany był ponad 6 lat przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie...
Studia podypolomowe. Kolejni menedżerowie ochrony zdrowia z większymi kwalifikacjami
Powiększa się grono uczelni, które zakończyły studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Z tej formy kształcenia skorzystało już ponad 6800...
Ministerstwo Zdrowia w systemie wdrażania Programu Wiedza Edukacja Rozwój
W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W imieniu resortu zdrowia porozumienie podpisał Pan Sławomir Neumann -...
800 mln euro na zdrowie z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Komisja Europejska przyjęła dwa ważne dla sektora zdrowia programy operacyjne. Jest to zwieńczenie negocjacji dotyczących nowej perspektywy funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Ta decyzja przybliża nas do...
Studia podypolomowe. Kolejne uczelnie kończą projekty
Kolejnych pięć uczelni zakończyło studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dzięki temu grupa menedżerów, która podniosła kwalifikacje wzrosła o...
Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych
Mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie oferty bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwa Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów...
Życzenia Świąteczne
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę Dyrekcja...
Kolejna grupa menedżerów podniosła kwalifikacje w obszarze zarządzania
Kolejna grupa (1 318 menedżerów ochrony zdrowia) podniosła kwalifikacje w obszarze zarządzania w podmiotach leczniczych. Studia podyplomowe w tym zakresie zorganizowały: Szkoła Główna Handlowa (nr umowy...
Trwa rekrutacja na szkolenia związane z transgraniczną opieką zdrowotną
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację szkoleń w ramach projektu pn. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki...
Baza konkurencyjności
Informujemy, iż dzisiaj tj. 1 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury uruchomiło system informatyczny o nazwie Baza Konkurencyjności...
Wkrótce kolejne kursy z Kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
Jeszcze w tym roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybór organizatorów kształcenia kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi...
Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla lekarzy poz
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wziąć udział w szkoleniach z zakresu opieki geriatrycznej. Rekrutację prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szkolenia mają formę 3 - dniowych zjazdów....
Najlepsi Beneficjenci Działania 2.3 uhonorowani. W tym roku tytuły trafiły do...
Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Warszawski to laureaci tegorocznych plebiscytów na najlepszy program studiów podyplomowych i...
Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi– kolejne uczelnie zakończyły projekty
Kolejna grupa menedżerów ochrony zdrowia podniosła kwalifikacje w obszarze zarządzania w podmiotach leczniczych. Studia podyplomowe w tym zakresie zorganizowała Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (nr umowy...