baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Konkurs zamknięty nr MZ_2.3.4_1_2012 w ramach Poddziałania 2.3.4 – „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia”
Wprowadzono: 20-02-2012|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 11040
grafika

 

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs zamknięty nr MZ_2.3.4_1_2012 w ramach Poddziałania 2.3.4 - „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia".

 

Poddziałania 2.3.4 - „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania
w ochronie zdrowia
"

 

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

 

od 20 lutego do 30 marca 2012 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Funduszy Europejskich

ul. Długa 38/40

00-238 Warszawa

sekretariat - pok. 109

 

Sposób składania wniosków

 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

 

Wnioskodawcami mogą być podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  

W ramach projektów konkursowych finansowane będą studia podyplomowe o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Projekty muszą wpisywać się w typ projektu określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tj: Kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

Kryteria wyboru projektu:

 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:

 

 1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy;
 2. Maksymalna wartość projektu nie przekracza 2 mln zł;
 3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu;
 4. Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter ogólnopolski i nie może przewidywać ograniczeń terytorialnych (geograficznych);
 5. Projektodawca uprawniony jest do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust 11. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 6. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika nie może być większy niż 5500,00 zł;

 

Kryteria dostępu, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

 

 1. 100% uczestników projektu stanowią przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych (dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe etc.), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie;
 2. Projekt przewiduje wsparcie dla uczestników projektu tylko w ramach studiów podyplomowych o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego;

 

Kryteria strategiczne:

 

 1. Projekt uwzględnia potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w ramach analizy ex-ante „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce" w części dotyczącej pracowników wykonujących niemedyczne czynności zawodowe. - premia 15 pkt.
 2. Projektodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie lub ekonomia (niezależnie od stopnia kształcenia, do którego odnosi się ocena wyróżniająca) - premia 15 pkt.

 

Finanse

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

 

 

18 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Dokumentacja konkursowa:

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia

ul. Długa 38/40

00-238 Warszawa

oraz na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

  ikona Ogłoszenie o konkursie

  ikona Dokumentacja konkursowa

  ikona Załączniki do dokumentacji konkursowej

  ikona Analiza potrzeb szkoleniowych

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w dokumentacji konkursowej oraz w dokumencie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL".

 

Linki:

 

www.zdrowie.gov.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg